Pi Bon Zouti Pou Nou Rebati
Atelye MIT ap fè sou teknoloji pou metòd aprantisaj aktif ki chita sou resous pedagojik san baryè
Workshops on Technology-Enhanced and Open Education

Alpha Decay

Telechaje :: Download

Balloons & Buoyancy

Telechaje :: Download

Balloons and Static Electricity

Telechaje :: Download

Band Structure

Telechaje :: Download

Battery Voltage

Telechaje :: Download

Bending Light

Telechaje :: Download

Beta Decay

Telechaje :: Download

Blackbody Spectrum

Telechaje :: Download

Bound States

Telechaje :: Download

Bouyancy

Telechaje :: Download

Capacitor Lab

Telechaje :: Download

Charges and Fields

Telechaje :: Download

Circuit Construction Kit
(AC+DC)

Telechaje :: Download

Circuit Construction Kit
(DC Only)

Telechaje :: Download

Collision Lab
 

Telechaje :: Download

Color Vision
 

Telechaje :: Download

Covalent Bonds
 

Telechaje :: Download

Davisson-Germer:
Electron Diffraction

Telechaje :: Download

Energy Skate Park
 

Telechaje :: Download

Faraday's
Electromagnetic Lab

Telechaje :: Download

Fluid Pressure and Flow

Telechaje :: Download

Fourier: Making Waves

Telechaje :: Download

Friction

Telechaje :: Download

Gas Properties

Telechaje :: Download

Generator

Telechaje :: Download

Geometric Optics

Telechaje :: Download

Gravity and Orbits

Telechaje :: Download

The Greenhouse Effect

Telechaje :: Download

Hydrogen Atom

Telechaje :: Download

Ladybug Revolution

Telechaje :: Download

Lasers

Telechaje :: Download

Magnets and Electromagnets

Telechaje :: Download

Masses and Springs

Telechaje :: Download

Microwaves

Telechaje :: Download

Molecules and Light

Telechaje :: Download

Normal Modes

Telechaje :: Download

Nuclear Fission
 

Telechaje :: Download

Ohm's Law
 

Telechaje :: Download

Optical Tweezers
and Applications

Telechaje :: Download

Pendulum Lab
 

Telechaje :: Download

Photoelectric Effect
 

Telechaje :: Download

Projectile Motion
 

Telechaje :: Download

Quantum Wave Interference
 

Telechaje :: Download

Radio Waves &
Electromagnetic Fields

Telechaje :: Download

Ramp: Forces and Motion

Telechaje :: Download

Rutherford Scattering

Telechaje :: Download

Semiconductors

Telechaje :: Download

Simplified MRI

Telechaje :: Download

Stern-Gerlach Experiment

Telechaje :: Download

Torque

Telechaje :: Download

Wave Interference

Telechaje :: Download

Wave on a String

Telechaje :: Download

The executable versions of all PhET Interactive Simulations by PhET, University of Colorado (the *.jar files, the *.jnlp files, the *.swf files) are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 United States License. Attribute them to: PhET Interactive Simulations, University of Colorado, http://phet.colorado.edu.

Creative Commons License Unless otherwise stated the Pi Bon Zouti Pou Nou Rebati Website by MIT is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.